همه ی ما میخواهیم در وجودِ قدرتمند، یک خطاکار پیدا کنیم و در آدمیزاد ضعیف، یک قربانیِ بی گناه بجوییم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nima.gh
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۰
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۳
Elham
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۵۰
D Sez
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۱۳
zahralabbafan
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۲۱