چه کارهایی که می‌بایست بکنیم و هرگز نکردیم! برای اینکه به ملاحظاتی پایبند بودیم، فرصتی مناسب را انتظار می‌کشیدیم، تنبلی می‌کردیم و برای اینکه مدام به خود می‌گفتیم: "چیزی نیست، همیشه فرصت خواهیم داشت." زیرا نمی‌دانستیم هر روزی که می‌گذرد بی جانشین و هر لحظه نایافتنی است. تصمیم‌گیری، تلاش و عشق‌ورزی را به وقتی دیگر وا نهاده بودیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال قبل، شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۵
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۵۹