به جز معلم‌ها و ریاضی دان‌ها هیچ کس را نمی‌شناخت که برای شادی، به جبر نیاز داشته باشد.
چرا آن‌ها را مجبور می‌کردند این همه جبر یا هندسه یا چیز دیگری از این کوه موضوع‌های بی فایده بیاموزند؟
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۱۲
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۴
notation69
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۶
docharane
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۳۴