تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
آبان
آذر
دی

آخرین فعالیت‌ها


 • بار هستی
  از بار هستی :

  هیچ جشنی همیشگی نیست! ص57 (...)

 • بار هستی
  ستاره داد
 • بار هستی
  از بار هستی :

  کلمه‌ی همدردی معمولاً بدگمانی به همراه دارد؛ این کلمه احساسی را نشان می‌دهد که درجه دوم تلقی می‌شود و با عشق ارتباط چندانی ندارد. کسی را از روی همدردی دوست داشتن، دوست داشتن حقیقی نیست ص 50 (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  در شعرهای عاشقانه‌ی تمام قرون، زن در اشتیاق تحمل فشار پیکر مردانه است. پس سنگین‌ترین بار درعین‌حال نشانه‌ی شدیدترین فعالیت زندگی هم هست. بار هرچه سنگین‌تر باشد، زندگی ما به زمین نزدیک‌تر، واقعی‌تر و حقیقی‌تر است. (...)

 • پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد
  از پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد :

  دوچرخه‌م درواقع آبی رنگ بود، اما اینقدر کثیف بود که هیچکس نمیتونست رنگش رو تشخیص بده از این گذشته، مردم هیچ علاقه‌ای به رنگ دوچرخه‌ی یه پسر بچه ندارند صفحه 50 (...)

 • پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد
  از پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد :

  مردم به اینکه یه بچه 5 ساله، شب قبل رو خوب خوابیده یا نه، بیشتر از یه لحظه علاقه نشون نمیدن؛ و در اون لحظه من تازه داشتم به این حقیقت پی می‌بردم (...)

 • 1 عاشقانه آرام
  از 1 عاشقانه آرام :

  چرا ناامیدان، دوست دارند که ناامیدی‌شان را لجوجانه تبلیغ کنند؟ جرا سرخوردگان مایلند که سرخوردگی را یک اصل ِ جهانی ازلی ابدی قلمداد کنند؟ چرا پوچ‌گرایان، خود را، برای اثبات پوچ بودن ِ جهانی که ما عاشقانه و شادمانه در آن می‌جنگیم، پاره‌پاره می‌کنند؟ آیا همین که روشنفکران بخواهند بیماری‌شان را به تن و روح ِ دیگران سرایت کنند، دلیل بر رذالت ِ بی حساب ایشان نیست؟ من هرگز نمی‌گویم در هیچ لحظه‌یی ... (...)

 • 1 عاشقانه آرام
  از 1 عاشقانه آرام :

  زمانی که کودکی می‌خندد، باور دارد که تمام ِ دنیا در حال خندیدن است، و زمانی که یک انسان ناتوان را خستگی از پای درمی‌آورد، گمان می‌برد که خستگی، سراسر جهان را از پای درآورده است. (...)

 • آدم اول
  ستاره داد
 • ملت عشق
  ستاره داد
 • سیدارتا
  ستاره داد
 • ناتور دشت
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  از کیمیاگر :

  وقتی آدم عاشق باشد، همه‌چیز معنای بیشتری پیدا می‌کند (...)

 • کیمیاگر
  از کیمیاگر :

  خداوند صحرا را آفرید تا انسان‌ها از دیدن سایه‌ی نخل‌ها شاد شوند! (...)

 • دیوان غربی شرقی
  از دیوان غربی شرقی :

  بر فرازتمام قله‌ها…آرامش هست…در تمام سرشاخه‌ها… به ندرت وزشی را احساس می‌کنی… مرغکان در جنگل خاموش‌اند… تو نیز شکیبا باش… به زودی آرام می‌شوی (...)

 • دیوان غربی شرقی
  از دیوان غربی شرقی :

  عاشق گمراه نمی‌شود هرچند که گرداگردش تیره و تار باشد! (...)

 • دیوان غربی شرقی
  از دیوان غربی شرقی :

  پس تو را ای پیرِ سرخوش غم مباد! گرچه باشی مو سپید همنشین عشق خواهی شد دمی (...)

 • دیوان غربی شرقی
  از دیوان غربی شرقی :

  از کجا زاده ایم؟ از عشق چگونه از دست می‌رویم؟ بی عشق چه یاری‌مان می‌دهد به فراتر رفتن؟ عشق عشق را با چه می‌توان یافت؟ با عشق چه نمی‌گذارد که دیری بگرییم؟ عشق چه همواره باید یگانه‌مان سازد؟ عشق (...)

 • چشم‌هایش
  ستاره داد
 • 1 عاشقانه آرام
  از 1 عاشقانه آرام :

  خوشبختی همیشه به شکل خوشبختی نیست! ما خوشبختیم! شکنجه شدگان ِ خوشبخت. و آنها سیه بختند ؛ شکنجه کنندگان سیه بخت. (...)

 • 1 عاشقانه آرام
  از 1 عاشقانه آرام :

  چرا نا امیدان دوست دارند که نا امیدیشان را لجوجانه تبلیغ کنند؟! (...)