۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
fari frj
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۴
damir
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۱
parastooo
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰