چون اگر "پرده باز" در آغاز از راز پشت پرده بگوید، "پرده بردار" باید بموید. باید باد بخورد! پرده بَر دار…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۰۷
damir
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۱
holy.mary
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۵۶