تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
بهمن
اسفند

آخرین فعالیت‌ها


 • مردی به نام اوه
  از مردی به نام اوه :

  ما از مرگ میترسیم ولی ترس واقعی بیشترمان از اینست که این شتر در خانه شخص دیگری بخوابد. همیشه بزرگترین ترسمان از اینست که مرگ سراغمان نیاید و در این دنیا تک و تنها بمانیم. (...)

 • کمدی انسانی
  از کمدی انسانی :

  من دشمنی انسانی نمی‌شناسم زیرا هیچ انسانی نمیتواند دشمن من باشد. دشمن هر که هست، از هر نژاد و به هر رنگی که هست، اصول عقایدش هر چقدر خطاست، باز دوست من است نه دشمن من. زیرا متفاوت از من نیست. جنگ من با او نیست بلکه با خاصیتی، با خوئی است که در او است و من باید اول با چنان خوئی اگر در خود من هم هست بجنگم. (...)

 • کمدی انسانی
  از کمدی انسانی :

  انسان واقعی است که میتواند گریه کند. اگر انسانی باشد که به عمرش به دردهای دنیا گریه نکرده باشد او انسان نیست بلکه از زباله ، از خاک راهی که بر آن قدم میگذارد هم پست‌تر است. زیرا زباله به هر جهت استفاده ای میرساند. کودی میشود که دانه ای می‌رویاند، به ریشه ای، به ساقه ای، به گلی غذایی میرساند. اما روحی که همدردی ندارد روح عقیمی است که ... (...)

 • کمدی انسانی
  از کمدی انسانی :

  فکر می‌کردم آدم وقتی بزرگ می‌شود هیچ وقت گریه نمی‌کند. اما حالا می‌فهمم که در حقیقت وقتی آدم بزرگ می‌شود و از تهتوی کار سر در می‌آورد تازه گریه اش میگیرد و دلش به درد می‌آید. (...)

 • سانست پارک
  از سانست پارک :

  اگز تمام هرزه‌های 60 ساله قیافه ی مسخره ی 30 ساله هارا پیدا کنند دیگر چه کسی می‌خواهد نقش مادرها و مادربزرگ‌ها را بازی کند؟ (...)

 • سانست پارک
  از سانست پارک :

  با گذشت زمان ما قوی‌تر نمی‌شویم. انبوهی رنج‌ها و تالمات، ظرفیت مارا برای تحمل رنج‌ها و تالمات دیگر کاهش می‌دهد، و چون رنج‌ها و تالمات ناگزیرند، حتی یک تعویق کوچک در کهنسالی،به اندازه ی یک تراژدی عظیم در جوانی برای مان دردناک است و می‌تواند ما را از پا دربیاورد. مثل کاردی که به استخوان برسد. (...)

 • سانست پارک
  ستاره داد
 • نیمه تاریک ماه (داستان‌‌های کوتاه)
  از نیمه تاریک ماه (داستان‌‌های کوتاه) :

  -مرا دعا کن + به درگاه کدام خدا خواهر؟ (...)

 • نیمه تاریک ماه (داستان‌‌های کوتاه)
  از نیمه تاریک ماه (داستان‌‌های کوتاه) :

  ما حتما باید مطالعه کنیم،حتی به صورت اجباری. یا باید فهرستی از کتب دنیا را با اسم نویسندگانشان به خاطر بسپاریم و اگر ممکن باشد بعضی قسمتهای کتاب که جالب است. (...)

 • نیمه تاریک ماه (داستان‌‌های کوتاه)
  از نیمه تاریک ماه (داستان‌‌های کوتاه) :

  ما خیال میکردیم راه رسیدن به آن ناکجا آبادمان از هر کوچه ای باشد قصد فقط رسیدن است، به دست گرفتن قدرت است، حاکمیت سیاسی است. فکر هم میکردیم این چیزها، این دورویی ها، پشت و واروهای هرروزه مان را وقتی به آن جامعه رسیدیم مثل یک جامه قرضی درمیآوریم و می‌اندازیم توی زباله دانی تاریخ. اما حالا میفهمم تاریخ اصلا زباله دانی ندارد. هیچ چیز را نمیشود دور ریخت. (...)

 • بیلیارد در ساعت نه و نیم
  از بیلیارد در ساعت نه و نیم :

  باز هم تنهایی مثل حلقه نجات آهنینی مرا احاطه کرده بود. باز هم بر پشت زمان به آن طرف شنا میکردم. در قعر امواج فرو میرفتم؛ از اقیانوس‌های گذشته و حال میگذشتم و در حالی که تنهایی مرا از غرق شدن و فرو رفتن حفظ میکرد به اعماق سرمای آینده نفوذ میکردم. (...)

 • بیلیارد در ساعت نه و نیم
  از بیلیارد در ساعت نه و نیم :

  ولی من هنرمندم. وظیفه دارم از همرنگ شدن با جماعت خودداری کنم. (...)

 • بیلیارد در ساعت نه و نیم
  از بیلیارد در ساعت نه و نیم :

  پس زمان را فقط در عالم خواب و خیال من شکل نبخشیده بودند- که در آن آینده چون زمان حال به نظر می‌آید و زمان حال مانند چیزی که صدها سال پیش اتفاق افتاده جلوه میکند و گذشته تبدیل به آینده میشود. (...)

 • بیلیارد در ساعت نه و نیم
  از بیلیارد در ساعت نه و نیم :

  نشد یکبار یکی پیدا بشود و به من حالی نکند که از من بدش می‌آید. مادرم روزی هفت بار مرا به باد فحش میگرفت. نفرت خودش را با فریاد توی صورتم میکوبید. مادرم خوشگل و جوان بود. پدرم هم جوان و خوشگل بود. اگر دل و جرئتش را داشتند حتما مرا زهر داده بودند. اسم من را گذاشته بودند: چیزی که نباید به دنیا می‌آمد. (...)

 • بیلیارد در ساعت نه و نیم
  از بیلیارد در ساعت نه و نیم :

  مگر به اندازه کافی اینجا نبوده ای تا بفهمی دل سیری و بی حوصلگی این‌ها را فقط با یک مذهب جدید میشود چاره کرد؟ مذهبی که هر چه احمقانه‌تر باشد به همان میزان بهتر است. (...)

 • خنده در تاریکی
  از خنده در تاریکی :

  باید کمی آرام بمانم و بعد خیلی آهسته بر ماسه‌های درخشان درد قدم بردارم ؛ به سوی آن موج آبی آبی. در آبی بودن چه موهبتی است. هرگز نمیدانستم آبی چقدر میتواند آبی باشد. . (...)

 • گهواره گربه
  ستاره داد
 • روز اول قبر
  ستاره داد
 • درخت تلخ
  ستاره داد
 • دل سگ
  ستاره داد