…و برای اولین بار به این نتیجه رسید که در روابط بشری درد و رنج تا چه حد اجتناب ناپذیر است ، درد پررنج، و درد تحمیلی؛ آدم باید احمق باشد که از تنهایی بترسد
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nakata
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۴
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۵
hedgehog
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۸