۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۶
💟💟💟
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۷
💟💟💟
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۷