واقعاً کی مانده که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسمعیل گم شده، یکی یکدانه دخترم نصیب گرگ بیابان شده، گربه مرد، انبر افتاد روی عنکبوت، و عنکبوت هم مرد و حالا چه برفی گرفته. دکتر بیمه گفت: "هروقت دلت گرفت بزن بیرون، گفت هروقت دلت تنگ شد و کسی را نداشتی که درددل بکنی بلند بلند با خودت حرف بزن، یعنی خود آدم بشود عروسک سنگ صبور خودش - گفت برو تو صحرا و داد بزن، به هر که دلت خواست فحش بده…"
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۱۴
atena1987
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۸