۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۴
Parviz
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۳