۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۱۹
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷