۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۱۹
Elham
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷