بزدل، هرگز متهم نخواهد شد که در معرکه ای شجاعت بروز نداده است؛ زیرا در معرکه ای نبوده تا شجاعتی نشان داده باشد. درد نرسیدن به قلّه از آن کسانی است که اهل صعودند. رنج غرق شدن از آن کسی است که دل به دریا سپرده است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۳
Safir
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۴۱
SHANSER
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۳