۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۶
dokhtar_sheytoon
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۰
Mehrabad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۰