انسان، برای آنکه حافظه اش خوب کار کند، به دوستی نیاز دارد. گذشته را به یاد آوردن، آن را همیشه با خود داشتن، شاید شرط لازم برای حفظ آن چیزی است که تمامیّت منِ آدمی نامیده می‌شود. برای آنکه من کوچک نگردد، برای آنکه حجمش حفظ شود، باید خاطرات را، همچون گلهای درون گلدان، آبیاری کرد، و این مستلزم تماس منظم با شاهدان گذشته، یعنی دوستان است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۷
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۳