اکثر آدمها فکر میکنند از مضرات اصلی سیگار این است که سلامتی را آرام آرام از بین میبرد و در نهایت با سرطان به قلب خاک میسپارد ولی آنها اشتباه میکنند. سیگار پر از خوبی است و تنها بدی اش این است که آدم معتاد به سیگار، به چای هم اعتیاد دارد. البته چای هم به خودی خود بد نیست. مشکل قبل و بعد از چای است. اینکه ظرفیت مثانه ی آدم تنها چهارصد سی سی باشد، برای آدمی که روزی دو سه لیتر چای مینوشد از تراژدیهای شکسپیر هم غم انگیزتر است.
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Alirezahh
‫۲ سال قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۱
Rasoulg
‫۲ سال قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۳
Minaamjad
‫۲ سال قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۷
docharane
‫۲ سال قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۸
Ali
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳
Saeidnosh
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۵
Shakibaamj
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۹
Miladred
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۶
Mehrnaz_xh
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۱
Coolguy
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۳