مهم نیست نازی‌ها جسم چه تعداد از آدم‌ها را نابود کردند ، مهم چیزی است که هرگز نتوانستند درهم بکنند و آن روحیه ی بشر است. روحیه ی کسانی مثل ایرنا. تا وقتی شجاعت آنها در یادهاست ، چراغ زندگیشان می‌درخشد.
آن چراغ خاموش میشود؟
هرگز.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۰
Booker
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۲
Mehrnaz_xh
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۹
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۶
Sara_eoeo
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۴
Khashaiyar
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۶
MSusan
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۴
💟💟💟
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۷