_گوش کن، سلام منو بهش برسون خب؟
استرادلیتر گفت: باشه.
اما میدانستم که بعید است این کار را بکند. شما آدمی مثل استرادلیتر را در نظر بگیرید، این جور آدمها هیچ وقت سلام آدم را به کسی نمیرسانند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Kimi
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۳
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۴
holy.mary
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۴
Mohsen_sade
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۵
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۳