یک نفر امریکایی پهلوی بیلی با زاری و شیون میگفت همه چیز به جز مغزش را ریده است. همان شخص چند لحظه بعد گفت: آمد بیرون. آمد بیرون. که البته منظور طرف مغزش بود.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mohsen_sade
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۵
docharane
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲
Parviz
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۴
ComeRun
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Roshaanak
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹