۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۸
ComeRun
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Mamadreza
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۸
holy.mary
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۸
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۷
PrinceMyshkin
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۸