۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۸
ComeRun
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Mamadreza
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۸
holy.mary
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Roshaanak
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۷
PrinceMyshkin
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۳۸