استرادلیتر همیشه از آدم تقاضای لطف بزرگی داشت. آدم‌های خوشگل یا آدمهایی که خیال میکنند خیلی زرنگند همیشه از آدم تقاضای لطف بزرگی دارند. انها چون برای خودشان میمیرند خیال میکنند دیگران هم برایشان میمیرند.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۰
Fawzi
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۸
holy.mary
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۶
Abnos
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Shahin_drama
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۲
Roshaanak
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Minooo
‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۹
MSusan
‫۵ ماه قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۰
fatman
‫۱ ماه قبل، شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۵