۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۵
Parviz
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۴