به اندازه ای که انسان در روی سیاره است،تصور وجود دارد؛این امر،به نحو اجتناب ناپذیری آشفتگی ایجاد میکند ؛در این بی نظمی چه طور باید ایجاد نظم کرد؟ پاسخ روشن است: با قبولاندن یک تصور به همه.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۱
holy.mary
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۰