حس می‌کرد که زیادی حرف می‌زند. می‌خواست بگوید که فقط دوست دارد چشم انتظار چیزی باشد. این که فقط می‌خواهد لبخند بزند ، بدون اینکه نیازی باشدبه این فکر کند کدام عضله برای لبخند زدن استفاده می‌شود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۷
Arashkh1984
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۵
hedgehog
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۹
Bavar
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲