۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۰
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۶
Parviz
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۷
holy.mary
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۶
nnegg
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۵
💟💟💟
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
HouriehEbrahimi
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۳۲