۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱
Parviz
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۵
Mahkame
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۶