۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱
Parviz
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۵
Mahkame
‫۶ روز قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۶