۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Bavar
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱
Parviz
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۴
holy.mary
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۱
Mahkame
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۰
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۴