۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Bavar
‫۱۸ روز قبل، شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Parviz
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۴
holy.mary
‫۱۳ روز قبل، جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۱
Mahkame
‫۹ روز قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۰