زمان که می‌گذرد خاطرات شناور می‌شوند و از کسی که روزگاری آنها را خلق کرده است بیشتر و بیشتر فاصله می‌گیرند تردید نیز همیشه دزدانه به ذهن راه می‌یابد.
ترجمه عباس مخبر
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mahkame
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴