۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۴
Ali
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۷
Mahkame
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴