۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۴
Ali
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۷
Mahkame
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴