۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۴
Ali
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۷
Mahkame
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴