۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
arash_phdk
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۷
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۷
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴