دشوارترین مردان هم بی‌نیاز از نرمش و مهر نیستند. چنین است که گاه نباید شاخ در شاخ‌شان گذاشت. این گاوان زخمی، انگشتانی می‌طلبند تا به نرمی پیشانی‌شان را بخاراند؛ و لبانی را می‌خواهد که نوای نرمی را بیخ گوش‌شان نجوا کند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arash_phdk
‫۱۶ روز قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۷