هر آدم نهری است که کله به خاشاک و سنگ می‌کوبد و راه خود می‌رود؛ همهمه و آوای دیگر نهرها نه که راه او برگردانند، بلکه آهنگش را کندتر یا تندتر می‌کنند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arash_phdk
‫۱۶ روز قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۷