۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۹
Mahkame
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۶