۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۹
Mahkame
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۶