تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
فروردین
اردیبهشت
خرداد

آخرین فعالیت‌ها


 • سال بلوا
  از سال بلوا :

  خوشیمان را به رنج دیگران نمی‌خریم. (...)

 • سال بلوا
  از سال بلوا :

  مردم هریک دردی دارند که دیگری نمی‌فهمد (...)

 • سال بلوا
  از سال بلوا :

  مرده اند، مردانی که ندانستند چرا زنده اند! (...)

 • تصرف عدوانی
  ستاره داد
 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  امید را فقط یه کمک بی رحمی روشن می‌توان کشت. امید ستمگر است، چون دست و پا را می‌بندد و زنجیر می‌کند. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  کسی که ترک می‌کند، دردی ندارد. کسی که ترک می‌کند، صحبت نمیکند، زیرا حرفی برای زدن ندارد. کسی که ترک می‌کند آماده است. درد بزرگ این است. کسی که ترکش می‌کنند، نیاز دارد تا ابد صحبت کند. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  وقتی چیزها تغییر می‌کنند، هیچ چیز تصادفی نیست. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  آددم چقدر می‌تواند احمق باشد که باور کند وقتی مردم کمبود وقت را دلیل می‌آورند، واقعا وقت ندارند؟ آدم چقدر می‌تواند کلا احمق باشد که آنچه را آشکارا رخ می‌دهد، نبیند. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  آدم تقریبا هرگز از خویشتن داری پشیمان نمی‌شود. خشم و پرخاش برعکس است. آدم تقریبا همیشه آرزو می‌کند آن‌ها را بروز نداده بود. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  مردم دروغ می‌گویند که آزاد باشند، چون اگر راست بگویند، آزادشان نمی‌گذارند. مردم دروغ می‌گویند برای اینکه دیگران به خود حق می‌دهند به نام 《حقیقت》 با آن‌ها مقابله کنند. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  آدم وقتی دردش را همراه خودش می‌برد، هیچ چیز به او کمک نمی‌کند. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  هیچ دردی سخت‌تر از نفهمیدن نیست. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  کسانی که پیامک و ایمیل را ساخته اند، نمی‌توانند اضطراب و پشیمانی ناشی از پیامک‌های بی پاسخ را در ذهنشان تصور کنند. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  عشق به کلمه نیاز دارد. مدتی کوتاه می‌توان به حس بی کلام اعتماد کرد، اما در دارز مدت، عشق بی کلام و کلام بی عشق دوام نخواهد آورد. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  وقتی آدم عاشق است و عشقش پذیرفته شده، تنش احساس راحتی می‌کند. برعکس، وقتی عشق بی پاسخ می‌ماند، تن احساس می‌کند وزنش سه برابر شده است. (...)

 • تصرف عدوانی
  از تصرف عدوانی :

  آدمی می‌تواند حتی دلتنگ کسی شود که او را فقط در خیال خود دیده است (...)

 • دختر کشیش
  ستاره داد
 • قمارباز
  ستاره داد
 • باز هم من
  ستاره داد
 • پس از تو
  ستاره داد
 • من پیش از تو
  ستاره داد