۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۰
parham-nasa
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۵
TheSaba
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۲