هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت، باید آنها را همان گونه که یک بار اتفاق افتاده اند، فقط تنها به خاطر آورد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰
Mahkame
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۴