۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۶
ammi1378
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۳
Elham
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۱
Mahkame
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶