۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۴
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۰
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۳
YasamanG77
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۴