۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۳۶
Ali
‫۳۰ روز قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۰
Elham
‫۲۵ روز قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۹