اگه کسی گل رو دوست داشته باشد که تو کرورها کرور ستاره فقط یه دونه ازش هست برای احساس خوشبخی همین قدر بسه که نگاهی به آن همه ستاره بندازه و با خودش بگه "گل من یه جایی میون اون ستاره هاست"
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱۶ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۴
Ali
‫۱۴ روز قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۰۸
Kolsom
‫۱۰ روز قبل، سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۱۲
alita
‫۶ روز قبل، شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۳