۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehranzeylabi
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۱۱
Ali
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۱