۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۲۹
Mehranzeylabi
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۱۰