علت این که دنیا در حال حاضر به چنین وضع اسفناکی افتاده است این است که همه کارشان را نیمه کاره انجام می‌دهند، افکارشان را نیمه کاره بیان می‌کنند و گناهکار یا پرهیزگار بودنشان هم نیمه کاره است. ای بابا! تا آخر برو و محکم بکوب، و نترس، موفق خواهی شد. خداوند از نیمه شیطان بسیار بیشتر از شیطان تمام عیار نفرت دارد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۷ روز قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۹
HouriehEbrahimi
‫۲۷ روز قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۴
barbod7
‫۲۳ روز قبل، چهار شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۱۳
Elham
‫۱۱ روز قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۶