۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۵ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۱
Reyhaneh8
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۴