۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۹ روز قبل، دو شنبه ۵ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۱
Reyhaneh8
‫۲۳ روز قبل، دو شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۴