به راحتی می‌توان جنایتی را مرتکب شد بی آن که عقل خود را از دست داد
ندامت و پشیمانی بعد از آن است که انسان را به مرز دیوانگی می‌کشاند
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۵ ماه قبل، جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۲۴
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۵
s2gyha
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۰۸