کتاب‌های منتخب کاربران اینستاگرام

کتاب‌های منتخب کاربران اینستاگرام تعداد : ۶۶
۱ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲ کیوتو (پایتخت قدیم)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳ مسئله اسپینوزا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۴ زن همسایه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۵ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶ سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
۷ بند محکومین
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۸ بالاخره یه روز قشنگ حرف می‌زنم
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۹ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۱۰ ماموران اعدام
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۱ انسان خردمند (تاریخ مختصر نوع بشر)
۱۲ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ خاطرات شازده حمام جلد 1 و 2
۱۵ نفرین زمین
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۱۶ آخرین انار دنیا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۷ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۸ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۹ پروژه رزی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۰ زوربای یونانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۲ مردی به نام اوه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۳ مو قرمز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۲۴ آفتاب‌پرست‌ها
رمان خارجی - خاور میانه
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۵ درمان شوپنهاور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۶ شیطان و دوشیزه پریم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۷ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۸ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۹ بازی تاج و تخت 1 (نغمه آتش و یخ 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳۰ رود راوی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۱ ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۲ دختر شینا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۳ یادداشت‌های زیرزمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۳۴ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵ خروس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۶ آس و پاس‌های پاریس و لندن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۷ پرندگان خارزار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۱/۳ از ۵
۳۸ ببر سفید
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۹ امتحان نهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۰ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۴۱ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۲ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۳ در کافه جوانی گم شده
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۴ سرگذشت ندیمه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۵ کلیدر 1 و 2 (5 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۴۶ چند روایت معتبر
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۷ سال بلوا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۸ منگی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۹ درک 1 پایان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۵۰ پیرمرد 100 ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد
۵۱ دختری در قطار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۵۲ قهوه سرد آقای نویسنده
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۵۳ زندگی آسان است نگران نباش
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۵۴ راهنمای مردن با گیاهان دارویی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۵ مغازه خودکشی
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵۶ آرتمیس
رمان خارجی - آمریکا و کانادا
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۵۷ دری‌وری
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۵۸ خاطرات هنرپیشه نقش دوم
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۵۹ جستارهایی در باب عشق
فلسفه
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۶۰ تئوری انتخاب
روانشناسی
امتیاز سایت : ۲ از ۵
۶۱ ازدواج بدون شکست
روانشناسی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۶۲ شفای ذهن
روانشناسی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۶۳ خاطراتی که نگه می‌داریم
روانشناسی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۴ چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
۶۵ واهمه‌های با نام و نشان (نامه‌هایی به دوبنکا)
۶۶ خودت باش دختر
روانشناسی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۶۶
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۶۶

کاربران لیست