تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
تیر
مرداد
شهریور

آخرین فعالیت‌ها


  • آئورا
    برای آئورا نوشت :

    عالی

  • آمریکا (مفقودالاثر)
    برای آمریکا (مفقودالاثر) نوشت :

    من داستان مسخ رو دوست دارم ولی بقیه اثارش رو نه…