تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
آذر
دی
بهمن

آخرین فعالیت‌ها


  • طلسم سمرقند (بارتیمیوس) جلد 1
    برای طلسم سمرقند (بارتیمیوس) جلد 1 نوشت :

    کتابش محشر بود دوس نداشتم تموم بشه من با اینکه رمان رو گذاشته بودم کنار و فقط فیلم میدیدم اما این بار جذابیت این رمان به خیلی از فیلمای مطرحی که دیده بودم برتری داشت