تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
مهر
آبان
آذر

آخرین فعالیت‌ها


  • تخم جادو (بذر جادو) نمایش‌نامه
    از تخم جادو (بذر جادو) نمایش‌نامه :

    برای این که بتوانید در قالب کسی دیگر فرو بروید باید یاد بگیرید اول به هیچ کس تبدیل شوید. از قالب خودتان بیرون بیایید. این جا همه با هم تمرین هیچ کس بودن می‌کنیم. زندانی‌ها ساکت می‌شوند. نمی‌خواهند از کلاس بیرون انداخته شوند. در دنیایی که قدرت انتخاب هیچ چیز را ندارند این تنها چیزی است که خودشان انتخاب کرده اند؛ نشستن در کلاس شکسپیر. فصل 9 چشم‌های شیشه ای (...)

  • تخم جادو (بذر جادو) نمایش‌نامه
    از تخم جادو (بذر جادو) نمایش‌نامه :

    فلیکس با خودش فکر می‌کند نگران جیب هایم نباشید، از حرف هایم است که باید بترسید. خطر واقعی آن جاست. کلمه‌ها را هیچ دستگاهی تشخیص نمی‌دهد. فصل 11 رفقای رده پایین (...)