تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
بهمن
اسفند

آخرین فعالیت‌ها


 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  ان کس که حقیقت را نمی‌داند ابله است ولی ان کس که میداند و ان را پنهان می‌کند یک جنایتکار است. (...)

 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  اگر عادت کنیم توقعاتمان را در حدی معقول نگه داریم ، آیا رنجش هایمان را کاهش و رضایت مندی هایمان را در زندگی افزایش نخواهیم داد. (...)

 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  از این دردناک‌تر نمیشود که تجربه ای را به قیمت گزاف به دست می‌اوریم ولی ان را نگه نمی‌داریم. (...)

 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  حوادث بزرگ هرگز نمیتوانند یک شبه شکل بگیرند. (...)

 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  بدون شناخت دیروز، هرگز قادر نخواهیم بود امروز و فردای بهتری برای خود بسازیم. (...)

 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  دروغ مایه زایش تمامی فساد هاست (...)

 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  چطور جماعتی تا قبل از این که بدانند که نمی‌دانند به دنبال دانستن خواهند رفت… (...)

 • فراسوی ذهنم
  از فراسوی ذهنم :

  مدت‌ها پیش اموخته بودم که هر آن چه که وجود دارو هستی اش حتما دلیلی دارد. خرده‌های نان روی میز هستند نه فقط برای ان که یادآوری از طعم نان امرور صبح باشند، آن جا هستند چون ما خواسته ایم باشند، آن‌ها را پاک نکرده ایم. هر چیز دلیلی دارد. حتی خردترین جزییات کلیدی بر دلیلی هستند. (...)

 • فراسوی ذهنم
  از فراسوی ذهنم :

  چفدر ارزشمند است که هیچ چیز را بر خودمان مشکل نپنداریم (...)

 • فراسوی ذهنم
  از فراسوی ذهنم :

  گاهی تنها راه بردن مبارزه، تسلیم است. (...)

 • تلاش بیهوده عشق
  از تلاش بیهوده عشق :

  ان تفریحی بیشتر از همه خوشایند است که راه جلب توجه را کمتر ار همه می‌داند. وقتی هدف اشتیاق جلب رضایت باشد، مفهوم مطلبی که اشتیاق قصد عرضه داشتن ان را دارد از بین می‌رود، ولی وقتی وضع ان اشفته شود، وضعی خنده دار به وجود می‌اید. (...)

 • تلاش بیهوده عشق
  از تلاش بیهوده عشق :

  شیون و زاری برای از دست دادن دوستان انقدر سودمند و گوارا نیست که شادمانی برای یافتن دوستان تازه سودمند است. (...)

 • تلاش بیهوده عشق
  از تلاش بیهوده عشق :

  صاحبان شکم‌های فربه سرهای کوچک و ضعیف دارند و اغذیه ی لذیذ دنده‌ها را غنی، ولی عقل را فقیر میسازد. (...)

 • تلاش بیهوده عشق
  از تلاش بیهوده عشق :

  چشمان عاشق میتواند با خیره شدن خود ، چشمان عقاب را نابینا سازد و گوش عاشق هنگامی که گوش‌های تیز دزد، دیگر قادر به شنیدن نیست، ضعیف‌ترین صدا را میشنود. (...)

 • تلاش بیهوده عشق
  از تلاش بیهوده عشق :

  هرگز کسی که علف هرزه میکارد، گندم درو نمی‌کند. (...)

 • جنگل واژگون
  ستاره داد
 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • مدیر مدرسه
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  ستاره داد
 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  ستاره داد